Polityka BHP i ochrony środowiska

POLITYKA BHP I OCHRONY ŚRODOWISKA
Zarząd firmy HANPLAST Spółka z o. o., biorąc pod uwagę zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich pracowników oraz ochronę otaczającego środowiska, bazując na wymaganiach IWAY- Kodeksie Postępowania Etycznego IKEA, normy ISO 14001:2004, normy PN-N 18001:2004 oraz naszym własnym długoletnim doświadczeniu, zobowiązuje się:
- przestrzegać obowiązujących przepisów, norm i zasad w zakresie BHP i Ochrony Środowiska,
- spełniać wymagania dotyczące bezpiecznego stosowania i eliminacji niebezpiecznych substancji chemicznych w wyrobach gotowych (w odniesieniu do wymagań prawnych Unii Europejskiej tj. REACH, RoHS),
- współpracować z dostawcami, którzy dostarczają surowce pozbawione „krwawych minerałów” (Tantalu, Wolframu, Cyny i Złota) pozyskiwanych w niegodziwych oraz skrajnie niebezpiecznych warunkach pracy,
- nieprzerwalnie polepszać warunki pracy, aby osiągnąć zero wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz zdarzeń potencjalnie wypadkowych,
- wdrażać rozwiązania technologiczne umożliwiające redukcję negatywnego oddziaływania na środowisko;
- kontrolować i optymalizować ilość odpadów i innych zanieczyszczeń emitowanych przez naszą firmę,
- przeciwdziałać sytuacjom awaryjnym wobec środowiska, eliminując je lub minimalizując ich skutki,
- być całkowicie przejrzystym wobec zainteresowanych stron w zakresie naszej działalności, mającej wpływ na otoczenie,
- podnosić świadomość naszych pracowników oraz motywować zewnętrznych dostawców usług oraz gości do troski o bezpieczeństwo pracy i środowisko naturalne.
Zarząd i kierownictwo Hanplast Sp. z o.o. bierze odpowiedzialność za wdrażanie i przestrzeganie zasad zawartych w polityce BHP i Ochrony Środowiska oraz za realizację celów wynikających z tej polityki, przy zaangażowaniu wszystkich pracowników naszej firmy oraz w pełni świadomym zobowiązaniu do zapewnienia możliwych zasobów.
Wszystkie przyjęte cele i zadania w zakresie BHP środowiskowe będziemy stale monitorować i doskonalić tak by zawsze aktualna była dewiza:

HANPLAST BEZPIECZNYM MIEJSCEM PRACY

 I PRZYJAZNYM DLA ŚRODOWISKA

 

 PEŁNOMOCNIK ds. ZSZ                    PREZES ZARZĄDU

Michał Burchardt            Aleksander Majchrowicz

 

Bydgoszcz, dnia 13.01.2016r.

HANPLAST Sp. z o.o.

ul. Władysława Paciorkiewicza 3
85-862 Bydgoszcz

Tel.: (048) (52) 323 42 00

fax: (048) (52) 323 42 99

e-mail: hanplast@hanplast.comkontakt

Być rzetelnym i konkurencyjnym partnerem, odpowiedzialnym za wszystkie etapy projektu – od pomysłu do gotowego produktu – w ramach długoterminowej współpracy z partnerami, by wspólnie kreować innowacyjne, solidne, kosztowo efektywne produkty.

2017-05-05

Hanplast na CISOLAR 2017

11 i 12 kwietnia br. nasza firma wzięła udział w organizowanych w Odessie Targach CISOLAR 2017 zrzeszających instytucje działające w branży systemów energii słonecznej. Wydarzenie to odbyło się już po raz szósty z rzędu. Naszą firmę reprezentował Henryk Jędrej z (...)

więcej...

2017-03-30

Hanplast na Welconomy

W tym roku nasza Firma po raz kolejny została zaproszona do udziału w Welconomy Forum, międzynarodowej konferencji o charakterze społeczno-gospodarczym. Gośćmi wydarzenia byli eksperci z kraju i zagranicy. Pod hasłem integracji i współpracy corocznie jednoczeni są politycy różnych opcji, naukowcy (...)

więcej...

2016-02-09

Hanplast liderem DIAMENTÓW FORBES'a w województwie kujawsko-pomorskim

Po raz kolejny zostały przyznane Diamenty Forbes'a, dla firm które w ostatnich trzech latach najdynamiczniej zwiększały swoją wartość. Firma Hanplast zajęła I miejsce na liście regionalnej firm z przychodami powyżej 250 mln PLN,w rankingu w województwie kujawsko-pomorskim. Na liście ogólnopolskiej (...)

więcej...