Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

 

Zakres Zintegrowanego Systemu Zarządzania obejmuje projektowanie, produkcję i sprzedaż:

 • wyrobów z tworzyw sztucznych
 • form wtryskowych
 • modułów fotowoltaicznych

 

co, gwarantuje nam stabilność oraz utrzymanie opinii partnera godnego zaufania.

Zarząd Hanplast Sp. z o.o. wraz z najwyższym kierownictwem spółki, dążąc do zapewnienia wysokiej jakości produktów, bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw oraz osiągnięcia wysokiego poziomu satysfakcji klientów, bierze pod uwagę zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich pracowników, otaczające nas środowisko, bazuje na wymaganiach norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 28000:2007, ISO 45001:2018, wymaganiach klientów oraz własnym długoletnim doświadczeniu i zdobytej wiedzy.

Zarząd Hanplast Sp. z o.o. wraz z najwyższym kierownictwem spółki:

 • bierze odpowiedzialność za skuteczność Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz za zapobieganie związanym z pracą urazom i dolegliwością zdrowotnym, a także za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych miejsc pracy i działań,
 • zapewnia integralność wymagań systemów zarządzania z procesami biznesowymi spółki,
 • ogranicza zagrożenia bezpieczeństwa w obszarach łańcucha dostaw w organizacji,
 • zobowiązuje się projektować formy wtryskowe oraz wyroby z tworzyw sztucznych zgodnie z potrzebami klientów jak również wymaganiami norm i przepisów, stosując optymalizację rozwiązań i konstrukcji oraz wykorzystując najnowsze zdobycze technologii,
 • zobowiązuje się produkować formy wtryskowe oraz wyroby z tworzyw sztucznych o najwyższej jakości produktów dla branży elektronicznej, elektrotechnicznej i telekomunikacyjnej, jak również dla przemysłu samochodowego oraz opakowań, akcesoriów dla domu i ogrodu przy zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań,
 • zobowiązuje się produkować moduły fotowoltaiczne w nowoczesnej technologii Smart Wire®,
 • monitoruje wskaźniki KPI w celu osiągnięcia zamierzonych wyników,
 • monitoruje incydenty związane z bezpieczeństwem w łańcuchu dostaw, weryfikuje realizację planów bezpieczeństwa,
 • gwarantuje, że świadczone usługi i wytwarzane produkty spełniają wymagania i oczekiwania odbiorców, norm i przepisów, także w obszarze bezpieczeństwa,
 • przestrzega obowiązujących przepisów, norm i zasad w zakresie BHP , Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa w Łańcuchu Dostaw oraz okresowo ocenia ich zgodność,
 • zobowiązuje się spełniać wymagania dotyczące bezpiecznego stosowania i eliminacji niebezpiecznych substancji chemicznych w wytwarzanych produktach (w odniesieniu do wymagań prawnych Unii Europejskiej, tj. REACH, RoHS),
 • zobowiązuje się współpracować z kwalifikowanymi dostawcami w zakresie stałego podnoszenia poziomu jakości dostarczanych produktów, pozbawionych „Conflict Minerals” ( Tantalu, Wolframu, Cyny i Złota ) pozyskiwanych w niegodziwych oraz skrajnie niebezpiecznych warunkach pracy,
 • zobowiązuje się wspierać rozwój systemów zarządzania dostawców, w tym systemów bezpieczeństwa,
 • zobowiązuje się promować, utrzymywać, rozwijać i ciągle doskonalić przydatność, adekwatność oraz skuteczność Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz angażować w ten wysiłek pracowników,
 • dąży do ciągłej poprawy jakości produktów oraz świadczonych usług,
 • zobowiązuje się nieprzerwalnie polepszać warunki pracy, aby osiągnąć zero wypadków, chorób zawodowych oraz zdarzeń potencjalnie wypadkowych,
 • zobowiązuje się do poprawy bezpieczeństwa obiektów, obszarów składowych wdrażania nowych technik zapewniających bezpieczeństwo danych i komunikacji,
 • zobowiązuje się chronić środowisko, zapobiegać zanieczyszczeniom oraz wdrażać rozwiązania technologiczne w celu poprawy środowiskowych efektów działalności,
 • kontroluje i optymalizuje ilość odpadów i innych zanieczyszczeń emitowanych przez naszą firmę,
 • jest całkowicie przejrzysty wobec zainteresowanych stron w zakresie działalności mającej wpływ na otoczenie,
 • zobowiązuje się podnosić świadomość naszych pracowników w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz motywować zewnętrznych dostawców usług oraz gości do troski o bezpieczeństwo pracy i środowisko naturalne, jak również bezpieczeństwo w łańcuchu dostaw,
 • zobowiązuje się chronić pracowników przed represjami w związku ze zgłaszaniem incydentów, zagrożeń, ryzyk i szans,
 • zobowiązuje się do konsultacji i współudziału pracowników w opracowaniu, planowaniu, wdrażaniu, ocenie efektów działania i doskonalenia systemu,
 • wspiera funkcjonowanie powołanego Zespołu ds. BHP.

 

Zarząd Hanplast Sp. z o.o. wraz z najwyższym kierownictwem bierze pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad zawartych w Polityce Zintegrowanego Systemu Zarządzania za realizację strategicznego kierunku organizacji, ustalonych celów strategicznych i operacyjnych przy zaangażowaniu wszystkich pracowników naszej firmy oraz w pełni świadomym zobowiązaniu do zapewnienia możliwych zasobów.

HANPLAST Sp. z o.o.

ul. Władysława Paciorkiewicza 3
85-862 Bydgoszcz

Tel.: (048) (52) 323 42 00

fax: (048) (52) 323 42 99

e-mail: hanplast@hanplast.comkontakt

Być rzetelnym i konkurencyjnym partnerem, odpowiedzialnym za wszystkie etapy projektu – od pomysłu do gotowego produktu – w ramach długoterminowej współpracy z partnerami, by wspólnie kreować innowacyjne, solidne, kosztowo efektywne produkty.

2020-09-15

Ikona Złotej Setki Pomorza i Kujaw

Hanplast został uhonorowany nagrodą Złotej Setki Pomorza i Kujaw w edycji za rok 2019 jako ikona kujawsko-pomorskiego biznesu czyli ambasador marki Złotej Setki. Nagroda ta, to nowa kategoria, która pojawiła się w ostatniej edycji, przyznana została firmom, które w ostatnich (...)

więcej...

2019-10-30

K - 2019 w Dusseldorfie

W dniach 16-23 października odbyła się kolejna edycja targów przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy - K 2019. Targi odbywają się co 3 lata i są doskonałą okazją do zapoznania się z nowinkami w branży, technologiami oraz do nawiązania nowych kontaktów (...)

więcej...