Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Zakres Zintegrowanego Systemu Zarządzania obejmuje projektowanie, produkcję i sprzedaż:

 • wyrobów z tworzyw sztucznych
 • form wtryskowych
 • modułów fotowoltaicznych

co, gwarantuje nam stabilność oraz utrzymanie opinii partnera godnego zaufania.

 

Zarząd Hanplast Sp. z o.o. wraz z najwyższym kierownictwem spółki, dążąc do zapewnienia wysokiej jakości produktów, bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw oraz osiągnięcia wysokiego poziomu satysfakcji klientów, bierze pod uwagę zdrowie
i bezpieczeństwo wszystkich pracowników, otaczające nas środowisko, bazuje na wymaganiach norm
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 28000:2007, PN-N 18001:2004, wymaganiach klientów oraz własnym długoletnim doświadczeniu i zdobytej wiedzy.

Zarząd Hanplast Sp. z o.o. wraz z najwyższym kierownictwem spółki:

 • bierze odpowiedzialność za skuteczność Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
 • zapewnia integralność wymagań systemów zarządzania z procesami biznesowymi spółki,
 • ogranicza zagrożenia bezpieczeństwa w obszarach łańcucha dostaw w organizacji
 • zobowiązuje się projektować formy wtryskowe oraz wyroby z tworzyw sztucznych zgodnie z potrzebami klientów
  jak również wymaganiami norm i przepisów, stosując optymalizację rozwiązań i konstrukcji oraz wykorzystując najnowsze zdobycze technologii,
 • zobowiązuje się produkować formy wtryskowe oraz wyroby z tworzyw sztucznych o najwyższej jakości produktów dla branży elektronicznej, elektrotechnicznej i telekomunikacyjnej, jak również dla przemysłu samochodowego oraz opakowań, akcesoriów dla domu i ogrodu przy zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań,
 • zobowiązuje się produkować moduły fotowoltaiczne w nowoczesnej technologii Smart Wire®,
 • monitoruje wskaźniki KPI w celu osiągnięcia zamierzonych wyników,
 • monitoruje incydenty związane z bezpieczeństwem w łańcuchu dostaw, weryfikuje realizację planów bezpieczeństwa
 • gwarantuje, że świadczone usługi i wytwarzane produkty spełniają wymagania i oczekiwania odbiorców,
  norm i przepisów, także w obszarze bezpieczeństwa,
 • przestrzega obowiązujących przepisów, norm i zasad w zakresie BHP , Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa
  w Łańcuchu Dostaw oraz okresowo ocenia ich zgodność,
 • zobowiązuje się spełniać wymagania dotyczące bezpiecznego stosowania i eliminacji niebezpiecznych substancji chemicznych w wytwarzanych produktach (w odniesieniu do wymagań prawnych Unii Europejskiej, tj. REACH, RoHS),
 • zobowiązuje się współpracować z kwalifikowanymi dostawcami w zakresie stałego podnoszenia poziomu jakości dostarczanych produktów, pozbawionych „Conflict Minerals” ( Tantalu, Wolframu, Cyny i Złota ) pozyskiwanych
  w niegodziwych oraz skrajnie niebezpiecznych warunkach pracy,
 • zobowiązuje się wspierać rozwój systemów zarządzania dostawców, w tym systemów bezpieczeństwa,
 • zobowiązuje się promować, utrzymywać i ciągle doskonalić przydatność, adekwatność oraz skuteczność Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz angażować w ten wysiłek pracowników,
 • dąży do ciągłej poprawy jakości produktów oraz świadczonych usług,
 • zobowiązuje się nieprzerwalnie polepszać warunki pracy, aby osiągnąć zero wypadków, chorób zawodowych
  oraz zdarzeń potencjalnie wypadkowych,
 • zobowiązuje się do poprawy bezpieczeństwa obiektów, obszarów składowych wdrażania nowych technik zapewniających bezpieczeństwo danych i komunikacji,
 • zobowiązuje się chronić środowisko, zapobiegać zanieczyszczeniom oraz wdrażać rozwiązania technologiczne
  w celu poprawy środowiskowych efektów działalności,
 • kontroluje i optymalizuje ilość odpadów i innych zanieczyszczeń emitowanych przez naszą firmę,
 • jest całkowicie przejrzysty wobec zainteresowanych stron w zakresie działalności mającej wpływ na otoczenie,
 • zobowiązuje się do podnosić świadomość naszych pracowników w zakresie zrównoważonego rozwoju
  oraz motywować zewnętrznych dostawców usług oraz gości do troski o bezpieczeństwo pracy i środowisko naturalne, jak również bezpieczeństwo w łańcuchu dostaw.

 

 

Zarząd Hanplast Sp. z o.o. wraz z najwyższym kierownictwem bierze pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad zawartych w Polityce Zintegrowanego Systemu Zarządzania za realizację strategicznego kierunku organizacji, ustalonych celów strategicznych i operacyjnych przy zaangażowaniu wszystkich pracowników naszej firmy oraz w pełni świadomym zobowiązaniu do zapewnienia możliwych zasobów.

HANPLAST Sp. z o.o.

ul. Władysława Paciorkiewicza 3
85-862 Bydgoszcz

Tel.: (048) (52) 323 42 00

fax: (048) (52) 323 42 99

e-mail: hanplast@hanplast.comkontakt

Być rzetelnym i konkurencyjnym partnerem, odpowiedzialnym za wszystkie etapy projektu – od pomysłu do gotowego produktu – w ramach długoterminowej współpracy z partnerami, by wspólnie kreować innowacyjne, solidne, kosztowo efektywne produkty.

2019-06-28

PLASTPOL 2019

Dziękujemy wszystkim którzy odwiedzili nasze stoisko podczas targów Plastpol w tym roku. Była to wyjątkowa okazja do spotkań z naszym dotychczasowymi partnerami oraz do zainicjowania nowych możliwości współpracy.

2019-04-01

INNOFORM 2019

Targi Innoform odbyły się w dniach 12-14 marca w Bydgoskim Centrum Targowo Wystawienniczym. Hanplast również był tam obecny. Targi okazały się bardzo owocne pod względem kontaktów biznesowych, a także podtrzymywania relacji z dotychczasowymi odbiorcami. Dziękujemy wszystkim, z którymi mieliśmy (...)

więcej...

2019-03-07

Hanplast wyróżnionym pracodawcą.

Już po raz kolejny kapituła konkursu Pracodawca Pomorza i Kujaw nagrodziła naszą firmę za wysiłki wkładane w budowanie dobrego wizerunku firmy jako pracodawcy. Hanplast otrzymał wyróżnienie "za wielowymiarowe działania umożliwiające rozwój zawodowy i angażujące kadrę w realizację innowacyjnych przedsięwzięć w (...)

więcej...