Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Zakres Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz Środowiskiem obejmuje projektowanie, produkcję i sprzedaż:

- wyrobów z tworzyw sztucznych

- form wtryskowych

- modułów fotowoltaicznych

co, gwarantuje nam stabilność oraz utrzymanie opinii partnera godnego zaufania.

Zarząd Hanplast Sp. z o.o. wraz z najwyższym kierownictwem spółki, dążąc do zapewnienia wysokiej jakości produktów oraz osiągnięcia wysokiego poziomu satysfakcji klientów, bierze pod uwagę zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich pracowników, otaczające nas środowisko, bazuje na wymaganiach norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, PN-N 18001, wymaganiach klientów oraz własnym długoletnim doświadczeniu i zdobytej wiedzy.

Zarząd Hanplast Sp. z o.o. wraz z najwyższym kierownictwem spółki:
 • -  bierze odpowiedzialność za skuteczność Zintegrowanego Systemu Zarządzania,

 • -  zapewnia integralność wymagań systemów zarządzania z procesami biznesowymi spółki,

 • -  zobowiązuje się projektować formy wtryskowe oraz wyroby z tworzyw sztucznych zgodnie z potrzebami klientów jak również wymaganiami norm i przepisów, stosując optymalizację rozwiązań i konstrukcji oraz wykorzystując najnowsze zdobycze technologii,

 • -  zobowiązuje się produkować formy wtryskowe oraz wyroby z tworzyw sztucznych o najwyższej jakości produktów dla branży elektronicznej, elektrotechnicznej i telekomunikacyjnej, jak również dla przemysłu samochodowego oraz opakowań, akcesoriów dla domu i ogrodu przy zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań,

 • -  zobowiązuje się produkować moduły fotowoltaiczne w nowoczesnej technologii Smart Wire®,

 • -  monitoruje wskaźniki KPI w celu osiągnięcia zamierzonych wyników,

 • -  gwarantuje, że świadczone usługi i wytwarzane produkty spełniają wymagania i oczekiwania odbiorców, norm i przepisów,

 • -  przestrzega obowiązujących przepisów, norm i zasad w zakresie BHP i Ochrony Środowiska oraz okresowo ocenia ich zgodność,

 • -  zobowiązuje się spełniać wymagania dotyczące bezpiecznego stosowania i eliminacji niebezpiecznych substancji chemicznych w wytwarzanych produktach ( w odniesieniu do wymagań prawnych Unii Europejskiej, tj. REACH, RoHS ),

 • -  zobowiązuje się współpracować z kwalifikowanymi dostawcami w zakresie stałego podnoszenia poziomu jakości dostarczanych produktów, pozbawionych „Conflict Minerals” ( Tantalu, Wolframu, Cyny i Złota ) pozyskiwanych w niegodziwych oraz skrajnie niebezpiecznych warunkach pracy,

 • -  zobowiązuje się wspierać rozwój systemów zarządzania dostawców,

 • -  zobowiązuje się promować, utrzymywać i ciągle doskonalić przydatność, adekwatność oraz skuteczność Zintegrowanego Systemu Zarządzania

  oraz angażować w ten wysiłek pracowników,

 • -  dąży do ciągłej poprawy jakości produktów oraz świadczonych usług,

 • -  zobowiązuje się nieprzerwalnie polepszać warunki pracy, aby osiągnąć zero wypadków, chorób zawodowych oraz zdarzeń potencjalnie wypadkowych,

 • -  zobowiązuje się chronić środowisko, zapobiegać zanieczyszczeniom oraz wdrażać rozwiązania technologiczne w celu poprawy środowiskowych efektów działalności,

 • -  kontroluje i optymalizuje ilość odpadów i innych zanieczyszczeń emitowanych przez naszą firmę,

 • -  jest całkowicie przejrzysty wobec zainteresowanych stron w zakresie działalności mającej wpływ na otoczenie,

 • -   zobowiązuje się do podnosić świadomość naszych pracowników w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz motywować zewnętrznych dostawców usług oraz gości do troski o bezpieczeństwo pracy i środowisko naturalne.

  Zarząd Hanplast Sp. z o.o. wraz z najwyższym kierownictwem bierze pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad zawartych w Polityce Zintegrowanego Systemu Zarządzania za realizację strategicznego kierunku organizacji, ustalonych celów strategicznych i operacyjnych przy zaangażowaniu wszystkich pracowników naszej firmy oraz w pełni świadomym zobowiązaniu do zapewnienia możliwych zasobów.

 

 

 

 

HANPLAST Sp. z o.o.

ul. Władysława Paciorkiewicza 3
85-862 Bydgoszcz

Tel.: (048) (52) 323 42 00

fax: (048) (52) 323 42 99

e-mail: hanplast@hanplast.comkontakt

Być rzetelnym i konkurencyjnym partnerem, odpowiedzialnym za wszystkie etapy projektu – od pomysłu do gotowego produktu – w ramach długoterminowej współpracy z partnerami, by wspólnie kreować innowacyjne, solidne, kosztowo efektywne produkty.

2018-08-22

Hanplast otwarty dla zwiedzających!

Nie, to nie pomyłka! W ramach obchodów Roku Bydgoskiego Dziedzictwa Przemysłowego Szlak TeH20 zorganizował pierwszą industrialną noc w Bydgoszczy dnia 25.08.2018 r. W wydarzeniu brały udział czołowe zakłady produkcyjne miasta, w tym Hanplast. Nasz zakład odwiedziła grupa około 30 osób (...)

więcej...

2017-05-05

Hanplast na CISOLAR 2017

11 i 12 kwietnia br. nasza firma wzięła udział w organizowanych w Odessie Targach CISOLAR 2017 zrzeszających instytucje działające w branży systemów energii słonecznej. Wydarzenie to odbyło się już po raz szósty z rzędu. Naszą firmę reprezentował Henryk Jędrej z (...)

więcej...

2017-03-30

Hanplast na Welconomy

W tym roku nasza Firma po raz kolejny została zaproszona do udziału w Welconomy Forum, międzynarodowej konferencji o charakterze społeczno-gospodarczym. Gośćmi wydarzenia byli eksperci z kraju i zagranicy. Pod hasłem integracji i współpracy corocznie jednoczeni są politycy różnych opcji, naukowcy (...)

więcej...