Projekt 4.1.4.

Przechwytywanie_03a44464ba          

Projekt 4.1.4
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa : Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego
Działanie: Badania naukowe i prace rozwojowe

Tytuł projektu: „Opracowanie technologii wytwarzania hybrydowych ogniw fotowoltaicznych H-PERC optymalizowanych do zastosowań w technice montażu modułów SmartWire”

Ncbrlogozczerwonymnapisem_57d5d0d422

Cel projektu: Celem projektu jest opracowanie konstrukcji i technologii wytwarzania krzemowych ogniw hybrydowych H-PERC o podwyższonej efektywności fotokonwersji z uwzględnieniem zachowania kompatybilności z istniejącym parkiem maszynowym. Celem pośrednim projektu jest demonstracja procesu wytwarzania ogniw, w tym potwierdzenie jego powtarzalności i stabilności parametrów fizyko-chemicznych ogniw i na ich bazie wytwarzanie modułów.

 

Planowane rezultaty: Rezultatem będzie konstrukcja nowego krzemowego ogniwa H-PERC łączącego cechy ogniw PERC i struktur heterozłaczowych oraz metalizacji niskotemperaturowej a kompatybilnych z elektrodami zbierającymi SmartWire oraz nowy proces technologiczny wytwarzania ogniw H-PERC i modułów PV (wytworzonych w oparciu o ogniwa H-PERC z wykorzystaniem technologii SWCT). Nowy proces zostanie zademonstrowany w postaci linii pilotażowej uwzględniającej moduły do wytwarzania pełnej struktury ogniwa oraz stanowiska inspekcji i kontroli, tym również innowacyjne stanowisko do naprawy uszkodzonych stringów SmartWire, w których wystąpiło uszkodzenie ogniwa oraz badania jakości w tym identyfikacji defektów na całej powierzchni laminowanej. Rezultatem będzie także zestaw procedur wytwarzania nowych ogniw oraz modułów.

 

Całkowity koszt realizacji projektu : 9 980 350,00 zł

Kwota dofinansowania : 8 782 467,50 zł

 

HANPLAST Sp. z o.o.

ul. Władysława Paciorkiewicza 3
85-862 Bydgoszcz

Tel.: (048) (52) 323 42 00

fax: (048) (52) 323 42 99

e-mail: hanplast@hanplast.comkontakt

Być rzetelnym i konkurencyjnym partnerem, odpowiedzialnym za wszystkie etapy projektu – od pomysłu do gotowego produktu – w ramach długoterminowej współpracy z partnerami, by wspólnie kreować innowacyjne, solidne, kosztowo efektywne produkty.

2020-09-15

Ikona Złotej Setki Pomorza i Kujaw

Hanplast został uhonorowany nagrodą Złotej Setki Pomorza i Kujaw w edycji za rok 2019 jako ikona kujawsko-pomorskiego biznesu czyli ambasador marki Złotej Setki. Nagroda ta, to nowa kategoria, która pojawiła się w ostatniej edycji, przyznana została firmom, które w ostatnich (...)

więcej...

2019-10-30

K - 2019 w Dusseldorfie

W dniach 16-23 października odbyła się kolejna edycja targów przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy - K 2019. Targi odbywają się co 3 lata i są doskonałą okazją do zapoznania się z nowinkami w branży, technologiami oraz do nawiązania nowych kontaktów (...)

więcej...