TECHMATSTRATEG2/409122/3/NCBR/2019

Spółka Hanplast z  początkiem  lutego  2020 r.   rozpoczęła    realizację   prac  w  projekcie pt. Opracowanie technologii wytwarzania materiałów funkcjonalnych do zastosowań w bezkrzemowych ogniwach fotowoltaicznych”. Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach II konkursu  strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe”-TECHMATSTRATEG,   na  podstawie  Umowy   nr  TECHMATSTRATEG2/409122/3/NCBR/2019 z dnia 07.05.2019 r.

Celem projektu jest  opracowanie  materiałów niezbędnych do wytworzenia bezkrzemowego i dwustronnego ogniwa fotowoltaicznego oraz przygotowanie do wdrożenie technologii ich wytwarzania. Projektowane ogniwa wykonane zostaną na perforowanych podłożach metalowych (Cu/Al), na których obustronnie zostaną wytworzone warstwy półprzewodnikowe.

Finalnie wytworzone ogniwa zostaną poddane metalizacji, która będzie tworzyła z górną warstwą ogniwa AZO (niskorezystywny kontakt omowy). Proces ten ze względu na stosowane w ogniwie materiały będzie niskotemperaturowy, aby warstwy struktury nie uległy degradacji. Na warstwie transparentnej zaplanowano zatem metaliczne kontakty elektryczne na bazie cząstek i nanocząstek srebra Ag w ramach którego to procesu będzie opracowanie i wytworzenie heterofazowych zawiesin – tuszów kompatybilnych z tą technologią. Podstawą procesu   będzie przekształcenie tuszu do postaci mgły aerozolowej, a następnie skupieniu go i w formie mikrometrowej strugi skierowaniu w stronę podłoża. Kontakty elektryczne stanowić będą elektrodę i nanoszone będą metodą druku aerozolowego, a ich osadzanie realizowane będzie z zastosowaniem niskotemperaturowych technik wygrzewania (do 300ºC).

 

Projekt realizowany jest w ramach konsorcjum naukowo-przemysłowego, w którego skład wchodzą:

  • Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. – Lider konsorcjum
  • Hanplast Sp. z o.o. – Partner konsorcjum
  • Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie – Partner konsorcjum

 

Okres realizacji: 01.03.2019 – 28.02.2022

Całkowita kwota kwalifikowana projektu: 17 550 437,00 z czego:

a)     Kwota dofinansowania: 15 213 307,00 zł

  • Badania przemysłowe: 12 797 045,00 zł
  • Prace rozwojowe: 1 593 842,00 zł
  • Przygotowanie do wdrożenia- 822 420,00 zł

b)     Wkład własny: 2 337 130,00 zł

Ncbrlogozczerwonymnapisem_57d5d0d422Hanplast_58fb14d00f

HANPLAST Sp. z o.o.

ul. Władysława Paciorkiewicza 3
85-862 Bydgoszcz

Tel.: (048) (52) 323 42 00

fax: (048) (52) 323 42 99

e-mail: hanplast@hanplast.comkontakt

Być rzetelnym i konkurencyjnym partnerem, odpowiedzialnym za wszystkie etapy projektu – od pomysłu do gotowego produktu – w ramach długoterminowej współpracy z partnerami, by wspólnie kreować innowacyjne, solidne, kosztowo efektywne produkty.

2020-09-15

Ikona Złotej Setki Pomorza i Kujaw

Hanplast został uhonorowany nagrodą Złotej Setki Pomorza i Kujaw w edycji za rok 2019 jako ikona kujawsko-pomorskiego biznesu czyli ambasador marki Złotej Setki. Nagroda ta, to nowa kategoria, która pojawiła się w ostatniej edycji, przyznana została firmom, które w ostatnich (...)

więcej...

2019-10-30

K - 2019 w Dusseldorfie

W dniach 16-23 października odbyła się kolejna edycja targów przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy - K 2019. Targi odbywają się co 3 lata i są doskonałą okazją do zapoznania się z nowinkami w branży, technologiami oraz do nawiązania nowych kontaktów (...)

więcej...