Projekt 4.1.4.

Przechwytywanie_03a44464ba          

Projekt 4.1.4
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa : Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego
Działanie: Badania naukowe i prace rozwojowe

Tytuł projektu: „Opracowanie technologii wytwarzania hybrydowych ogniw fotowoltaicznych H-PERC optymalizowanych do zastosowań w technice montażu modułów SmartWire”

Ncbrlogozczerwonymnapisem_57d5d0d422

Cel projektu: Celem projektu jest opracowanie konstrukcji i technologii wytwarzania krzemowych ogniw hybrydowych H-PERC o podwyższonej efektywności fotokonwersji z uwzględnieniem zachowania kompatybilności z istniejącym parkiem maszynowym. Celem pośrednim projektu jest demonstracja procesu wytwarzania ogniw, w tym potwierdzenie jego powtarzalności i stabilności parametrów fizyko-chemicznych ogniw i na ich bazie wytwarzanie modułów.

 

Planowane rezultaty: Rezultatem będzie konstrukcja nowego krzemowego ogniwa H-PERC łączącego cechy ogniw PERC i struktur heterozłaczowych oraz metalizacji niskotemperaturowej a kompatybilnych z elektrodami zbierającymi SmartWire oraz nowy proces technologiczny wytwarzania ogniw H-PERC i modułów PV (wytworzonych w oparciu o ogniwa H-PERC z wykorzystaniem technologii SWCT). Nowy proces zostanie zademonstrowany w postaci linii pilotażowej uwzględniającej moduły do wytwarzania pełnej struktury ogniwa oraz stanowiska inspekcji i kontroli, tym również innowacyjne stanowisko do naprawy uszkodzonych stringów SmartWire, w których wystąpiło uszkodzenie ogniwa oraz badania jakości w tym identyfikacji defektów na całej powierzchni laminowanej. Rezultatem będzie także zestaw procedur wytwarzania nowych ogniw oraz modułów.

 

Całkowity koszt realizacji projektu : 9 980 350,00 zł

Kwota dofinansowania : 8 782 467,50 zł

 

HANPLAST Sp. z o.o.

ul. Władysława Paciorkiewicza 3
85-862 Bydgoszcz

Tel.: (048) (52) 323 42 00

fax: (048) (52) 323 42 99

e-mail: hanplast@hanplast.comkontakt

Ein zuverlässiger und konkurrenzfähiger Partner und für alle Projektetappen verantwortlich zu sein – vom Einfall bis zum fertigen Produkt – im Rahmen der langjähriger Zusammenarbeit mit den Partnern, u, gemeinsam innovative, solide, Kosten sparend effektive Projekte zu schaffen.

2009-06-22

Der beste Lieferant IKEA

Am 10/06/2009 gehören zu den am besten entwickelten Lieferanten IKEA, erreichend das höchste aus möglichen Ergebnis (lies „ohne Vorbehalte”) während der Wirtschaftsprüfung IKEA-IWAY. Dieses Niveau erreichen nur wenige Firmen in der ganzen Welt. IWAY - das heißt anders gesagt (...)

mehr...

2009-06-09

Der Preis PHILIPS

PHILIPS, unser seit Jahren Empfänger, hat den besonderen Beitrag von Hanplast in die Herstellung von Fernsehgeräten von demselben Hersteller. Wir haben den Preis Design-In 2010 erhalten.