TECHMATSTRATEG2/409122/3/NCBR/2019

Spółka Hanplast z  początkiem  lutego  2020 r.   rozpoczęła    realizację   prac  w  projekcie pt. Opracowanie technologii wytwarzania materiałów funkcjonalnych do zastosowań w bezkrzemowych ogniwach fotowoltaicznych”. Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach II konkursu  strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe”-TECHMATSTRATEG,   na  podstawie  Umowy   nr  TECHMATSTRATEG2/409122/3/NCBR/2019 z dnia 07.05.2019 r.

Celem projektu jest  opracowanie  materiałów niezbędnych do wytworzenia bezkrzemowego i dwustronnego ogniwa fotowoltaicznego oraz przygotowanie do wdrożenie technologii ich wytwarzania. Projektowane ogniwa wykonane zostaną na perforowanych podłożach metalowych (Cu/Al), na których obustronnie zostaną wytworzone warstwy półprzewodnikowe.

Finalnie wytworzone ogniwa zostaną poddane metalizacji, która będzie tworzyła z górną warstwą ogniwa AZO (niskorezystywny kontakt omowy). Proces ten ze względu na stosowane w ogniwie materiały będzie niskotemperaturowy, aby warstwy struktury nie uległy degradacji. Na warstwie transparentnej zaplanowano zatem metaliczne kontakty elektryczne na bazie cząstek i nanocząstek srebra Ag w ramach którego to procesu będzie opracowanie i wytworzenie heterofazowych zawiesin – tuszów kompatybilnych z tą technologią. Podstawą procesu   będzie przekształcenie tuszu do postaci mgły aerozolowej, a następnie skupieniu go i w formie mikrometrowej strugi skierowaniu w stronę podłoża. Kontakty elektryczne stanowić będą elektrodę i nanoszone będą metodą druku aerozolowego, a ich osadzanie realizowane będzie z zastosowaniem niskotemperaturowych technik wygrzewania (do 300ºC).

 

Projekt realizowany jest w ramach konsorcjum naukowo-przemysłowego, w którego skład wchodzą:

  • Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. – Lider konsorcjum
  • Hanplast Sp. z o.o. – Partner konsorcjum
  • Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie – Partner konsorcjum

 

Okres realizacji: 01.03.2019 – 28.02.2022

Całkowita kwota kwalifikowana projektu: 17 550 437,00 z czego:

a)     Kwota dofinansowania: 15 213 307,00 zł

  • Badania przemysłowe: 12 797 045,00 zł
  • Prace rozwojowe: 1 593 842,00 zł
  • Przygotowanie do wdrożenia- 822 420,00 zł

b)     Wkład własny: 2 337 130,00 zł

Ncbrlogozczerwonymnapisem_57d5d0d422Hanplast_58fb14d00f

HANPLAST Sp. z o.o.

ul. Władysława Paciorkiewicza 3
85-862 Bydgoszcz

Tel.: (048) (52) 323 42 00

fax: (048) (52) 323 42 99

e-mail: hanplast@hanplast.comkontakt

Ein zuverlässiger und konkurrenzfähiger Partner und für alle Projektetappen verantwortlich zu sein – vom Einfall bis zum fertigen Produkt – im Rahmen der langjähriger Zusammenarbeit mit den Partnern, u, gemeinsam innovative, solide, Kosten sparend effektive Projekte zu schaffen.

2009-06-22

Der beste Lieferant IKEA

Am 10/06/2009 gehören zu den am besten entwickelten Lieferanten IKEA, erreichend das höchste aus möglichen Ergebnis (lies „ohne Vorbehalte”) während der Wirtschaftsprüfung IKEA-IWAY. Dieses Niveau erreichen nur wenige Firmen in der ganzen Welt. IWAY - das heißt anders gesagt (...)

mehr...

2009-06-09

Der Preis PHILIPS

PHILIPS, unser seit Jahren Empfänger, hat den besonderen Beitrag von Hanplast in die Herstellung von Fernsehgeräten von demselben Hersteller. Wir haben den Preis Design-In 2010 erhalten.